12 Ιούνιος, 2019

ΑΕΠΠ 2019-Αξιολόγηση

Οι καθηγητές πληροφορικής του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος" αξιολογούν τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών.
12 Ιούνιος, 2019

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2019-Απαντήσεις

Οι εκπαιδευτικοί του τομέα Πληροφορικής του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος" δίνουν ενδεικτικές απαντήσεις των σημερινών θεμάτων των πανελλαδικών στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.
12 Ιούνιος, 2019

Ιστορία Προσανατολισμού 2019-Απαντήσεις

Οι φιλόλογοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος" δίνουν ενδεικτικές απαντήσεις των σημερινών θεμάτων των πανελλαδικών στο μάθημα της Ιστορίας.
12 Ιούνιος, 2019

Ιστορία Προσανατολισμού 2019-Αξιολόγηση

Οι φιλόλογοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος" αξιολογούν τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Ιστορίας Προσανατολισμού.
10 Ιούνιος, 2019

Αρχαία Προσανατολισμού 2019-Απαντήσεις

Οι φιλόλογοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος" δίνουν ενδεικτικές απαντήσεις των σημερινών θεμάτων των πανελλαδικών στο μάθημα των Αρχαίων.
10 Ιούνιος, 2019

Αρχαία Προσανατολισμού 2019-Αξιολόγηση

Οι φιλόλογοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος" αξιολογούν τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών στο μάθημα των Αρχαίων.
10 Ιούνιος, 2019

Μαθηματικά Προσανατολισμού 2019-Αξιολόγηση

Οι μαθηματικοί του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος" αξιολογούν τα σημερινά θέματα των Μαθηματικών Προσανατολισμού.
8 Ιούνιος, 2019

Μαθηματικά Ι 2019 ΕΠΑΛ-Αξιολόγηση

Οι μαθηματικοί του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος" αξιολογούν τα σημερινά θέματα στα Μαθηματικά Ι των Επαλ.
7 Ιούνιος, 2019

Νεοελληνική Γλώσσα 2019-Αξιολόγηση

Οι φιλόλογοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος" αξιολογούν τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.
6 Ιούνιος, 2019

Νέα Ελληνικά EΠΑΛ 2019-Αξιολόγηση

Οι φιλόλογοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος" αξιολογούν τα θέματα των πανελληνίων στα Ν. Ελληνικά των ΕΠΑΛ.