6 Σεπτέμβριος, 2018

Δηλώσεις 2018: Ντόκο Αιμίλιος

Διαβάστε τι δήλωσε ο Ντόκο Αιμίλιος, επιτυχών στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018
3 Σεπτέμβριος, 2018

Δηλώσεις 2018: Σπυριδάκης Γιάννης

Διαβάστε τι δήλωσε ο Σπυριδάκης Γιάννης, επιτυχών στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018
3 Σεπτέμβριος, 2018

Δηλώσεις 2018: Πατσιανωτάκη Μαρία

Διαβάστε τι δήλωσε η Πατσιανωτάκη Μαρία, επιτυχούσα στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018
3 Σεπτέμβριος, 2018

Δηλώσεις 2018: Σφυριδάκη Κατερίνα

Διαβάστε τι δήλωσε η Σφυριδάκη Κατερίνα, επιτυχούσα στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018
1 Σεπτέμβριος, 2018

Δηλώσεις 2018: Λεμπιδάκη Αντιόπη

Διαβάστε τι δήλωσε η Λεμπιδάκη Αντιόπη, επιτυχούσα στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018
1 Σεπτέμβριος, 2018

Δηλώσεις 2018: Βεϊσάκη Αριστούλα

Διαβάστε τι δήλωσε η Βεϊσάκη Αριστούλα, επιτυχούσα στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018
1 Σεπτέμβριος, 2018

Δηλώσεις 2018: Μαρκουλάκης Οδυσσέας

Διαβάστε τι δήλωσε ο Μαρκουλάκης Οδυσσέας, επιτυχών στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018
1 Σεπτέμβριος, 2018

Δηλώσεις 2018: Καλοχριστιαννάκης Φάνης

Διαβάστε τι δήλωσε ο Καλοχριστιαννάκης Φάνης, επιτυχών στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018
1 Σεπτέμβριος, 2018

Δηλώσεις 2018: Μηλολιδάκη Μαρία

Διαβάστε τι δήλωσε η Μηλολιδάκη Μαρία, επιτυχούσα στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018
1 Σεπτέμβριος, 2018

Δηλώσεις 2018: Δουλγεράκη Φρόσω

Διαβάστε τι δήλωσε η Δουλγεράκη Φρόσω, επιτυχούσα στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018