Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2016

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΠΕ 16-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΠΕ 09-ΙΟΥΝΑρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

ΔΕ 13-ΙΟΥΝΙστορία Προσανατολισμού

ΤΕ 08-ΙΟΥΝΛατινικά Προσανατολισμού

ΤΕ 14-ΙΟΥΝΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΠΑ 10-ΙΟΥΝΜαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΠΕ 16-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΠΕ-09-ΙΟΥΝΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΔΕ 13-ΙΟΥΝΦυσική Προσανατολισμού

ΤΕ 08-ΙΟΥΝΧημεία Προσανατολισμού

ΤΕ 15-ΙΟΥΝΒιολογία Προσανατολισμού

ΠΑ 10-ΙΟΥΝΙστορία Γενικής Παιδείας

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΠΕ 16-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΠΕ 09-ΙΟΥΝΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΤΕ 15-ΙΟΥΝΑνάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΠΑ 17-ΙΟΥΝΑρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΤΡ 14-ΙΟΥΝΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΠΑ 10-ΙΟΥΝΙστορία Γενικής Παιδείας