Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2013

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΣΑ 08-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΠΕ 13-ΙΟΥΝΑρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

ΤΕ 12-ΙΟΥΝΙστορία Προσανατολισμού

ΠΑ 14-ΙΟΥΝΛατινικά Προσανατολισμού

ΔΕ 10-ΙΟΥΝΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΔΕ 10-ΙΟΥΝΜαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΣΑ 08-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΠΕ 13-ΙΟΥΝΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΤΡ 11-ΙΟΥΝΦυσική Προσανατολισμού

ΠΑ 14-ΙΟΥΝΧημεία Προσανατολισμού

ΤΕ 12-ΙΟΥΝΒιολογία Προσανατολισμού

ΔΕ 10-ΙΟΥΝΙστορία Γενικής Παιδείας


ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΣΑ 08-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΠΕ 13-ΙΟΥΝΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΠΑ 14-ΙΟΥΝΑνάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΣΑ 15-ΙΟΥΝΑρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΔΕ 10-ΙΟΥΝΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΔΕ 10-ΙΟΥΝΙστορία Γενικής Παιδείας