Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2012

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΔΕ 11-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΠΕ 14-ΙΟΥΝΑρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

ΔΕ 18-ΙΟΥΝΙστορία Προσανατολισμού

ΤΡ 19-ΙΟΥΝΛατινικά Προσανατολισμού

ΤΡ 12-ΙΟΥΝΒιολογία Γενικής Παιδείας


ΤΡ 12-ΙΟΥΝΜαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΔΕ 11-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΠΕ 14-ΙΟΥΝΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΤΕ 13-ΙΟΥΝΦυσική Προσανατολισμού

ΤΡ 19-ΙΟΥΝΧημεία Προσανατολισμού

ΔΕ 18-ΙΟΥΝΒιολογία Προσανατολισμού

ΤΡ 12-ΙΟΥΝΙστορία Γενικής Παιδείας

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΔΕ 11-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΠΕ 14-ΙΟΥΝΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΤΡ 19-ΙΟΥΝΑνάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΤΕ 20-ΙΟΥΝΑρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΤΡ 12-ΙΟΥΝΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΤΡ 12-ΙΟΥΝΙστορία Γενικής Παιδείας