Πανελλήνιες 2018

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΠΑ 08-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΔΕ 11-ΙΟΥΝΑρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

ΤΕ 13-ΙΟΥΝΙστορία Προσανατολισμού

ΠΑ 15-ΙΟΥΝΛατινικά Προσανατολισμού

ΤΡ 19-ΙΟΥΝΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΠΑ 08-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΔΕ 11-ΙΟΥΝΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΤΕ 13-ΙΟΥΝΦυσική Προσανατολισμού

ΠΑ 15-ΙΟΥΝΧημεία Προσανατολισμού

ΤΡ 19-ΙΟΥΝΒιολογία Προσανατολισμού

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΠΑ 08-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΔΕ 11-ΙΟΥΝΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΤΕ 13-ΙΟΥΝΑνάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΠΑ 15-ΙΟΥΝΑρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΤΡ 19-ΙΟΥΝΒιολογία Γενικής Παιδείας