Πανελλήνιες 2014

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΤΕ 28-ΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΔΕ 02-ΙΟΥΝΑρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

ΤΡ 10-ΙΟΥΝΙστορία Προσανατολισμού

ΠΑ 06-ΙΟΥΝΛατινικά Προσανατολισμού

ΠΑ 30-ΜΑΪΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΠΑ 30-ΜΑΪΜαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΤΕ 28-ΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΔΕ 02-ΙΟΥΝΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΤΡ 10-ΙΟΥΝΦυσική Προσανατολισμού

ΠΑ 06-ΙΟΥΝΧημεία Προσανατολισμού

ΠΑ 30-ΜΑΪΒιολογία Προσανατολισμού

ΠΑ 30-ΜΑΪΙστορία Γενικής Παιδείας

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΤΕ 28-MAΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΔΕ 02-ΙΟΥΝΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΠΑ 06-ΙΟΥΝΑνάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΠΕ 12-ΙΟΥΝΑρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΑ 30-ΜΑΪΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΔΕ 19-ΙΟΥΝΙστορία Γενικής Παιδείας