Πανελλήνιες 2013

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΠΑ 17-ΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΔΕ 27-ΜΑΪΑρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

ΠΑ 24-ΜΑΪΙστορία Προσανατολισμού

ΤΕ 29-ΜΑΪΛατινικά Προσανατολισμού

ΔΕ 20-ΜΑΪΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΔΕ 20-ΜΑΪΜαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΠΑ 17-ΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΔΕ 27-ΜΑΪΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΤΕ 22-ΜΑΪΦυσική Προσανατολισμού

ΤΕ 29-ΜΑΪΧημεία Προσανατολισμού

ΔΕ 20-ΜΑΪΒιολογία Προσανατολισμού

ΔΕ 20-ΜΑΪΙστορία Γενικής Παιδείας

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΠΑ 17-ΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΔΕ 27-ΜΑΪΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΤΕ 29-ΜΑΪΑνάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΠΑ 31-ΜΑΪΑρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΔΕ 20-ΜΑΪΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΔΕ 20-ΜΑΪΙστορία Γενικής Παιδείας