Πανελλήνιες 2012

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΔΕ 21-ΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΔΕ 28-ΜΑΪΑρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

ΤΕ 30-ΜΑΪΙστορία Προσανατολισμού

ΠΑ 1-ΙΟΥΝΛατινικά Προσανατολισμού

ΤΕ 23-ΜΑΪΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΤΕ 23-ΜΑΪΜαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΔΕ 21-ΙΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΔΕ 28-ΜΑΪΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΠΑ 25-ΜΑΪΦυσική Προσανατολισμού

ΠΑ 1-ΙΟΥΝΧημεία Προσανατολισμού

ΤΕ 23-ΜΑΪΒιολογία Προσανατολισμού

ΤΕ 23-ΜΑΪΙστορία Γενικής Παιδείας

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΔΕ 21-ΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΔΕ 28-ΜΑΪΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΠΑ 1-ΙΟΥΝΑνάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΤΡ 5-ΙΟΥΝΑρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΤΕ 23-ΜΑΪΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΤΕ 23-ΜΑΪΙστορία Γενικής Παιδείας