Πανελλήνιες 2010

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΠΑ 14-ΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΤΕ 26-ΜΑΪΑρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

ΠΑ 21-ΜΑΪΙστορία Προσανατολισμού

ΠΑ 28-ΜΑΪΛατινικά Προσανατολισμού

ΔΕ 17-ΜΑΪΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΔΕ 17-ΜΑΪΜαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΠΑ 14-ΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΤΕ 19-ΜΑΪΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΤΕ 26-ΜΑΪΦυσική Προσανατολισμού

ΠΑ 28-ΜΑΪΧημεία Προσανατολισμού

ΔΕ 17-ΜΑΪΒιολογία Προσανατολισμού

ΔΕ 17-ΜΑΪΙστορία Γενικής Παιδείας

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΠΑ 14-ΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΤΕ 19-ΜΑΪΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΠΑ 28-ΜΑΪΑνάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΔΕ 31-ΜΑΪΑρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΔΕ 17-ΜΑΪΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΔΕ 17-ΜΑΪΙστορία Γενικής Παιδείας