Πανελλήνιες 2017

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑΣΧΟΛΙΑ
ΤΕ 07-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΠΑ 09-ΙΟΥΝΑρχαία Ελληνικά ΠροσανατολισμούΔΕ 12-ΙΟΥΝΙστορία Προσανατολισμού

ΤΕ 14-ΙΟΥΝΛατινικά Προσανατολισμού

ΠΑ 16-ΙΟΥΝΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΔΕ 19-ΙΟΥΝΜαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΤΕ 07-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΠΑ 09-ΙΟΥΝΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΔΕ 12-ΙΟΥΝΦυσική Προσανατολισμού

ΤΕ 14-ΙΟΥΝΧημεία Προσανατολισμού

ΠΑ 16-ΙΟΥΝΒιολογία Προσανατολισμού

ΔΕ 19-ΙΟΥΝΙστορία Γενικής Παιδείας

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑΣΧΟΛΙΑ
ΤΕ 07-ΙΟΥΝΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΠΑ 09-ΙΟΥΝΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΔΕ 12-ΙΟΥΝΑνάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΤΕ 14-ΙΟΥΝΑρχές Οικονομικής ΘεωρίαςΠΑ 16-ΙΟΥΝΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΔΕ 19-ΙΟΥΝΙστορία Γενικής Παιδείας