Πανελλήνιες 2016

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΔΕ 16-ΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΤΕ 18-ΜΑΪΑρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

ΔΕ 23-ΜΑΪΙστορία Προσανατολισμού

ΔΕ 30-ΜΑΪΛατινικά Προσανατολισμού

ΤΕ 1-ΙΟΥΝΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΠΑ 20-ΜΑΪΜαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΔΕ 16-ΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΤΕ 18-ΜΑΪΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΔΕ 23-ΜΑΪΦυσική Προσανατολισμού

ΔΕ 30-ΜΑΪΧημεία Προσανατολισμού

ΠΑ 27-ΜΑΪΒιολογία Προσανατολισμού

ΠΑ 20-ΜΑΪΙστορία Γενικής Παιδείας

ΗΜ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑ
ΔΕ 16-ΜΑΪΝεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

ΤΕ 18-ΜΑΪΜαθηματικά Προσανατολισμού

ΠΑ 27-ΜΑΪΑνάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΤΕ 25-ΜΑΪΑρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΤΕ 1-ΙΟΥΝΒιολογία Γενικής Παιδείας

ΠΑ 20-ΜΑΪΙστορία Γενικής Παιδείας