Ασκήσεις στα Λατινικά

by Katerina
in νέα // πανελλήνιες
Hits: 1248

Η φιλόλογος του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος", Φανουράκη Χαρούλα, παραθέτει ασκήσεις προς λύση στο μάθημα των Λατινικών, Συντακτικό των κεφαλαίων ΙΙΙ-ΧΧ.

 

 

 

 

 

 

1. Να δηλώσετε τη στάση σε τόπο με άλλο τρόπο:

    Κεφ.7 → in hibernis multis

    Κεφ. 15 → Locis frigidissimis

 

2. Κεφ.15 → ea  re: να δηλώσετε το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο.

 

3. Να μετατρέψετε τους ακόλουθους επιρρηματικούς προσδιορισμούς:

    Κεφ. 5 → Neapoli : να δηλώνει κίνηση σε τόπο

    Κεφ. 14 → Athenas: να δηλώνει στάση σε τόπο

    Κεφ. 20 → in castra : δηλώνει το πλησίον

 

4. Να αντικαταστήσετε την πρόθεση ώστε να διατηρηθεί η σημασία του εμπρόθετου προσδιορισμού:

    Κεφ. 7 → in castra

                  de collibus

    Κεφ. 11 → ex insidiis

    Κεφ. 13 → ob monstrum

 

5. Να δηλωθεί εμπρόθετα η χρονική ακολουθία και το πριν από πόσο χρόνο:

    Κεφ. 14 → paucis post diebus

 

6. Να μετατραπεί στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από το : «Caesar dixit militibus»

    Κεφ. 7 → Hostes adventare audio

 

7. Να μετατρέψετε την Ενεργητική Σύνταξη σε Παθητική:

    Κεφ.3 → belua ad Andromedam se movet

 

8. Να μετατρέψετε την Παθητική Σύνταξη σε Ενεργητική:

    Κεφ.15 → Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt.

 

9. Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ:

    Κεφ. 14 → Respondit ille se esse Orcum.

 

10. Κεφ.7 → Vim hostium cavere debetis

     α) Να μετατραπεί στην Παθητική Φωνή

     β) Να δηλώσετε την απαγόρευση χρησιμοποιώντας το απαρέμφατο.

 

11. Κεφ.13 → in pugnam: να δηλωθεί με τους πέντε τρόπους ο σκοπός.

 

12. Silius animum tenerum habetat: να μετατρέψετε την υπογραμμισμένη συνεκφορά ώστε να δηλώνει την ιδιότητα.

 

13. Κεφ. 11 → Ibi: να αντικατασταθεί από το Africa.

 

14. Κεφ. 13 → adversus Persen: να αντικατασταθεί η πρόθεση από άλλη ισοδύναμη.

 

15. Κεφ. 14 → Quem simul aspexit Cassius: να συμπτυχθεί η δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή.

 

 

Φανουράκη Χαρούλα