Σχολιασμός θεμάτων Βιολογίας γενικής παιδείας

by Katerina
in νέα // πανελλήνιες
Hits: 682

Η καθηγήτρια βιολογίας του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη και Πρόοδος" σχολιάζει τα θέματα της βιολογίας γενικής παιδείας.

 

 

Τα θέματα της Βιολογίας Γενικής στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι ήταν βατά, μέτριας δυσκολίας. Περιείχαν ερωτήσεις και από τα τρία Κεφάλαια της Ύλης καθώς και από τα νέα τμήματα που είχαν προστεθεί φέτος. Ωστόσο, δεν κάλυπταν επαρκώς όλη την ‘Υλη, αφού άφηναν έξω βασικά τμήματά της, όπως οι Μηχανισμοί Άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού και η Ρύπανση του Περιβάλλοντος.  

Πιο συγκεκριμένα, το Θέμα Α περιελάμβανε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κυρίως από το 1ο Κεφάλαιο.

Το δυο πρώτα υποερωτήματα του Θέματος Β αφορούσαν θέματα που πραγματεύεται το 2ο Κεφάλαιο, όπως τα Χαρακτηριστικά των Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και τους Βιοεγωχημικούς Κύκλους του αζώτου και του νερού. Τα επόμενα δυο υποερωτήματα εξέταζαν τις γνώσεις των υποψηφίων στο 1ο Κεφάλαιο και περιελάμβαναν και ερωτήσεις  από τα νέα τμήματα ύλης που προστέθηκαν φέτος, όπως οι ουσίες που προκαλούν εθισμό και οι αλλεργίες.

Τα τρία πρώτα υποερωτήματα του Θέματος Γ απαιτούσαν την κατανόηση των μηχανισμών εξέλιξης και ειδικότερα την εξέλιξη του ανθρώπου, που περιγράφονται στο 3ο Κεφάλαιο και ήταν στα νέα τμήματα Ύλης που προστέθηκαν φέτος. Τα υπόλοιπα 2 υποερωτήματα του Γ μπορούσαν να απαντηθούν με γνώσεις από το 1ο Κεφάλαιο.

Το Θέμα Δ επικεντρωνόταν στο 2ο Κεφάλαιο και εξέταζε την κατανόηση των υποψηφίων όσον αφορά την δομή ενός οικοσυστήματος, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η ισορροπία του. Το τελευταίο υποερώτημα αναφερόταν στον Βιογεωχημικό Κύκλο του άνθρακα.

Τα θέματα μπορούσαν να απαντηθούν με μεγάλη ευκολία από τους καλά διαβασμένους μαθητές. Ακόμα όμως και οι λιγότερο διαβασμένοι είχαν την δυνατότητα να τα προσεγγίσουν και να γράψουν αρκετά καλά, επιτυγχάνοντας έναν αξιοπρεπή βαθμό.

 

Σχολιασμός

 

  Δρ. Τρουλλινάκη Κωστούλα

 

 

Εκπαιδευτική Ομάδα Τομέα Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας:

 Βλαστάκη Ελεάννα

 Γιατρομανωλάκης Γιάννης

 Δρ. Καργάκη Σοφία

 Δρ. Τρουλλινάκη Κωστούλα