Σχολιασμός θεμάτων Λατινικών Προσανατολισμού

by Katerina
in νέα // πανελλήνιες
Hits: 929

Οι φιλόλογοι του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη και Πρόοδος" σχολιάζουν τα θέματα των Λατινικών. 

Τα θέματα των Λατινικών στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι δεν έκρυβαν εκπλήξεις και ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας. Συγκεκριμένα οι ασκήσεις Α1,Β1 και Β2 μπορούν να χαρακτηριστούν βατές και εξασφάλιζαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία εβδομήντα μόρια σε ένα καλά προετοιμασμένο μαθητή.

Η άσκηση Γ απαιτούσε εμβάθυνση σε μετασχηματιστικές ασκήσεις συντακτικού και μεγάλη προσοχή, περιελάμβανε όμως ασκήσεις αναμενόμενες, αφού βάσει της φετινής ύλης τέθηκαν εκτός οι μετατροπές του πλαγίου λόγου.

Επιπλέον οι παρατηρήσεις δεν απαιτούσαν -ως συνήθως- χρονοβόρες απαντήσεις, πράγμα που εξασφάλιζε στους υποψηφίους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το πρόχειρο και να αποφύγουν έτσι την απώλεια μονάδων από απροσεξία.

 

 

 

 

Σχολιασμός

 Φανουράκη Χαρούλα

 

 Εκπαιδευτική Ομάδα Τομέα Φιλολογίας:

 Ζαχαριουδάκη Ελένη

 Σαμιωτάκη Αντιγόνη

  Τζωρτζάκη Ελένη

 Φανουράκη Χαρούλα