Σχολιασμός θεμάτων Βιολογίας Προσανατολισμού

by Katerina
in νέα // πανελλήνιες
Hits: 713

Η καθηγήτρια βιολογίας του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη και Πρόοδος" σχολιάζει τα θέματα του μαθήματος Βιολογία Προσανατολισμού.

 

Τα θέματα των Πανελληνίων της Βιολογίας Προσανατολισμού/Κατεύθυνσης στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι χαρακτηρίζονται ως σχετικά απαιτητικά και μεγάλης έκτασης. Κάλυπταν όλη την ύλη, με εξαίρεση το 7ο Κεφάλαιο, και απευθύνονταν σε μαθητές που είχαν κατανοήσει καλά τις βιολογικές διαδικασίες που περιγράφει το Σχολικό βιβλίο και τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται κάποιες από αυτές.

Απαιτούσαν προσοχή στη διατύπωση των εκφωνήσεων, καθώς κάποια από τα Θέματα έκρυβαν μικρές «παγίδες». Επιπλέον, ήταν απαραίτητη  η ικανότητα του υποψηφίου να απαντάει ολοκληρωμένα, κάτω από την πίεση του χρόνου. 

Πιο συγκεκριμένα, το Θέμα Α και το Θέμα Β περιείχαν ερωτήσεις θεωρίας και μερικές απλές συνδυαστικές ερωτήσεις (από τα Κεφάλαια 1, 2 4, 8 και 9), οπότε μπορούσαν εύκολα να απαντηθούν από έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή. Το Θέμα Γ , στα πρώτα 3 υποερωτήματά του, αφορούσε το Κεφάλαιο 5 και απαιτούσε απλά λίγη προσοχή στα γενεαλογικά δένδρα ενώ το 4ο υποερώτημα του εστίαζε στον ημισυντηρητικό τρόπο αντιγραφής του DNA (Κεφ. 2ο). Το 5ο του υποερώτημα εξέταζε αν έχουν κατανοήσει οι μαθητές τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται η έκφραση των γονιδίων και πως αυτός μπορεί να επηρεαστεί από διάφορες μεταλλάξεις, οπότε συνδύαζε γνώσεις από το 2ο και το 6ο Κεφάλαιο. Τέλος, το Θέμα Δ απαιτούσε να έχουν κατανοήσει τους βασικούς βιολογικούς μηχανισμούς της μεταγραφής και της μετάφρασης (Δ1-Δ4) που περιγράφονται στο 2ο Κεφάλαιο καθώς και το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει μια γονιδιακή μετάλλαξη στην έκφραση ενός γονιδίου (Δ5-κεφάλαιο 6)

Τα θέματα γενικά κρίνονται ευκολότερα από τα περσινά. Ο κύριος περιορισμός για έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή ήταν η πίεση του χρόνου, λόγω του όγκου των θεμάτων.

 

 

 

 

Σχολιασμός

 Δρ. Τρουλλινάκη Κωστούλα

 

 

Εκπαιδευτική Ομάδα Τομέα Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας:

 Βλαστάκη Ελεάννα

 Γιατρομανωλάκης Γιάννης

 Δρ. Καργάκη Σοφία

 Δρ. Τρουλλινάκη Κωστούλα