Σχολιασμός θεμάτων Ανάπτυξης Εφαρμογών

by Katerina
in νέα // πανελλήνιες
Hits: 883

Οι καθηγητές Πληροφορικής του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη και Πρόοδος" σχολιάζουν τα θέματα του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).

 

Θεμα Α: Οι χαρακτηρισμοί των προτάσεων σε Σ-Λ στο ερώτημα Α1 κρίνονται φυσιολογικές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τα ερωτήματα Α2-Α3 αφορούν σε θεωρία και πραγματεύονται το νέο μέρος της ύλης που είχαν οι μαθητές (Λίστες // Εμβέλεια Μεταβλητών). Τα ερωτήματα Α4-Α5 κρίνονται σχετικά εύκολα.

 

Θέμα Β: Το θέμα Β χρήζει προσοχής στο Β2 ερώτημα ώστε να κατανοηθεί και να δικαιολογηθεί σωστά από τους μαθητές, αφού αφορά σε εφαρμογή της θεωρίας της ουράς στην καθημερινότητα. Το Β1 απαιτούσε καλή παρατηρητικότητα και χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα βατό για τις μονάδες που δίνει.

 

Θέμα Γ: Άσκηση που εξετάζει βασικές επεξεργασίες (Δομή Επιλογής-Δομή Επανάληψης), χωρίς να είναι απαιτητική. Μαθητές με επαρκή εμπειρία μπορούν να ανταπεξέλθουν εύκολα.

 

Θέμα Δ: Άσκηση που συνδυάζει μεθοδολογίες σε δισδιάστατους πίνακες με χρήση υποπρογραμμάτων. Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις για 4ο θέμα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δε θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες.

 

 

Γενικός Σχολιασμός:

1) Τα θέματα σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζονται σαφώς πιο απλά σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών.

2) Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά στο θεωρητικό μέρος, εξετάζεται μέρος της νέας ύλης ενώ οι ασκήσεις είναι τετριμένες.

3) Είναι πολύ αρνητικό το γεγονός, ότι τα θέματα δεν είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και παράλληλα δεν εξετάζουν την αλγοριθμική σκέψη των μαθητών.

 

 

Σχολιασμός

  Καλαϊτζάκη Μαρία

  Μυρτάκης Μιχάλης

 

 

Εκπαιδευτική Ομάδα Τομέα Πληροφορικής

 

   Καλαϊτζάκη Μαρία

  Μυρτάκης Μιχάλης