Σχολιασμός Θεμάτων Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΕΠΑ.Λ.)

by Katerina
in νέα // πανελλήνιες
Hits: 790

Η καθηγήτρια Οικονομίας του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη και Πρόοδος" σχολιάζει τα θέματα του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

 

 

Θέμα Α 

 

Οι ερωτήσεις Σωστού - Λάθους  και ο πίνακας αντιστοίχισης αναφέρονται κυρίως στο πρώτο και στο τρίτο κεφάλαιο και είναι ιδιαίτερα σαφείς χωρίς κάποιο βαθμό δυσκολίας.

 

Θέμα Β 

 

Οι ερωτήσεις Β.1 και Β.3 αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο και χαρακτηρίζονται εύκολες καθώς και το ερώτημα Β.2 που αναφέρεται στην ενότητα της "Δυναμική των Ομάδων" του 3ου κεφαλαίου.

 

Θέμα Γ

 

Η ερώτηση Γ.1 αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο, συγκεκριμένη,χωρίς βαθμό δυσκολίας.

 

Η ερώτηση Γ.2 αφορούσε τις " Διαφορετικές αντιλήψεις",ένα απο 12 τα εμπόδια της επικοινωνίας του τρίτου κεφαλαίου. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα εμπόδια της ενότητας θεωρείται απαιτητικό και δύσκολο.

 

Ερώτηση Γ.3 αναφέρεται στην ενότητα της "Διεύθυνσης"" του 3ου κεφάλαιο.Χαρακτηρίζεται εύκολη και μικρή σε έκταση.

 

Θέμα Δ

 

Το ερώτημα Δ1 αφορούσε το 3ο κεφάλαιο ενω το Δ.2 το 1ο. Εύκολες ερωτήσεις. 

 

 

Γενικά τα θέματα μπορούν να χαρακτηριστούν εύκολα, χωρίς κάποιο βαθμό δυσκολίας .

Παρόλα αυτά οι μαθητές πολύ πιθανόν να δυσκολευτούν να έχουν μια άριστη ή αρκετά καλή απόδοση λαμβάνοντας υπόψιν τις 2 ριζικές αλλαγές στην ύλη που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς και του μεγάλου όγκου ύλης που προστέθηκε.

 

 

 

 Ντισπυράκη Πελαγία