Σχολιασμός θεμάτων Μαθηματικών Προσανατολισμού

by Michael
in νέα // πανελλήνιες
Hits: 1364

 Οι μαθηματικοί του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη και Πρόοδος" σχολιάζουν τα θέματα των Μαθηματικών Προσανατλισμού.

Ειδικά Σχόλια

Θέμα Α: Θεωρία

Θέμα Β: Ελέγχονται βασικές γνώσεις Διαφορικού Λογισμού και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στη μελέτη μιας συνάρτησης. Για πρώτη φορά, ζητείται να γίνει γραφική παράσταση συνάρτησης. Πολύ βατό θέμα.

Θέμα Γ: Εξετάζεται μεγάλο μέρος του Διαφορικού Λογισμού. Τα ερωτήματα Γ1 και Γ3 κρίνονται φυσιολογικά, καθώς αντίστοιχα θέματα έχουν αντιμετωπιστεί αρκετές φορές από το σύνολο των μαθητών στη διάρκεια της χρονιάς. Στο ερώτημα Γ2, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κυρίως λόγω δικαιολόγησης της απάντησης. Τα ερωτήματα Γ2 και Γ4 είναι αυξημένης δυσκολίας. 

Θέμα Δ: Το θέμα Δ είναι αυξημένης δυσκολίας στο σύνολό του και είναι για πάρα πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.

 

Γενικά Σχόλια

-- Μέσα από τα θέματα, καλύπτεται αρκετή ύλη, με αισθητή την ελαχιστοποίηση δυνατότητας χρήσης βασικών θεωρημάτων (Bolzano - Rolle - ΘΜΤ).

-- Υπάρχει κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία των θεμάτων, καθώς υπάρχει δυνατότητα να φτάσει και να περάσει κάποιος τη βάση σχετικά εύκολα, όμως από εκεί και πάνω χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και προσπάθεια.

-- Ενώ αρχικά σχηματίζεται η εντύπωση ότι πρόκειται για βατά θέματα στο σύνολό τους, οι υποψήφιοι ήρθαν αντιμέτωποι με αρκετά σημεία που απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στα θέματα Γ και Δ.

-- Τα θέματα χαρακτηρίζονται αυξημένης δυσκολίας, για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές και με απαίτηση πολύ καλής αφομοίωσης και εμβάθυνσης της ύλης.

 

Σχολιασμός:

 Καλαϊτζάκης Γιώργος

 Μπαριτάκη Σοφία

 Μυρτάκης Μιχάλης

 

 

Εκπαιδευτική Ομάδα Τομέα Μαθηματικών:

 Δραγατσίκης Στέργιος

 Καλαϊτζάκης Γιώργος

 Μπαριτάκη Σοφία

 Μυρτάκης Μιχάλης