Οι λύσεις των ασκήσεων στα Λατινικά

by Katerina
in νέα // άρθρα
Hits: 816

Η φιλόλογος του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος", Φανουράκη Χαρούλα, παραθέτει τις λύσεις των ασκήσεων στα Λατινικά που είχαν δοθεί προς λύση σε προηγούμενη δημοσίευση, την οποία θα βρείτε πατώντας ΕΔΩ 

 

1. ad hiberna multa / hibernis multis

    ad loca frigidissima / in locis frigidissimis

2. ob eam rem/ per eam rem /  propter eam rem

    de ea re/ ex ea re

3. Neapolim

    Athenis

    apud castra / prope castra

 

4.  ad castra

    ab collibus / ex collibus

    ab insidiis / de insidiis

    propter monstrum / per monstrum

    [ex monstro  / de monstro]

 

5. post paucos dies

    paucis ante diebus / ante paucos dies

 

6. Caesar dixit militibus hostes adventare se audire.

    (Ταυτοπροσωπία και Λατινισμός)

 

7. belua ad Andromedam movetur

 

8. Vinum mecratores ad se importare non sinunt

 

9. Ego sum Orcus

 

10. α) Vis hostium cavenda est vobis

 

     β) ne caveritis

         nolite cavēre

 

11. ut pugnaret

     qui pugnaret

     pugnandi causa / gratia

     ad pugnandum

     pugnatum

 

12. animi teneri (μόνιμη ιδιότητα)

 

13. in Africā

 

 

14. cum Perseo

 

15. Quo aspecto

 

Φανουράκη Χαρούλα