Αδίδακτο κείμενο-Άσκηση

by Katerina
in Ζαχαριουδάκη Ελένη
Hits: 716

Σε συνέχεια του άρθρου της για τον Πελοποννησιακό πόλεμο η φιλόλογος του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη και Πρόοδος", Ζαχαριουδάκη Ελένη, παραθέτει την παρακάτω άσκηση προς λύση, καθώς έχει παρατηρηθεί πως ο Πελοποννησιακός πόλεμος είναι θέμα που σχεδόν χρόνο παρά χρόνο τίθεται προς εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις ως αδίδακτο κείμενο.

More

Πελοποννησιακός Πόλεμος (431-404 π.Χ.)

by Katerina
in Ζαχαριουδάκη Ελένη
Hits: 666

Η φιλόλογος του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη και Πρόοδος", Ζαχαριουδάκη Ελένη, γράφει ένα κείμενο για τις καταλυτικές επιδράσεις του Πελοποννησιακού πολέμου σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας στον 5ο π.Χ. αιώνα αλλά και αργότερα.

More