Πελοποννησιακός Πόλεμος (431-404 π.Χ.)

Η φιλόλογος του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη και Πρόοδος", Ζαχαριουδάκη Ελένη, γράφει ένα κείμενο για τις καταλυτικές επιδράσεις του Πελοποννησιακού πολέμου σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας στον 5ο π.Χ. αιώνα αλλά και αργότερα.

More