ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Hits: 421

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Οι καθηγητές πληροφορικής του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος" αξιολογούν τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών.

Θέμα Α

Θέμα θεωρίας και ελέγχου της κατανόησης του μαθήματος από τους μαθητές. Περιέχει ερωτήσεις Σ-Λ, ερωτήσεις ανάπτυξης, πίνακα τιμών και μετατροπές. Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

 

Θέμα Β

Θέμα που εξετάζει την κατανόηση της αλγοριθμικής από τους μαθητές, οι οποίοι έπρεπε να συμπληρώσουν, να αξιολογήσουν και να διορθώσουν έτοιμα τμήματα αλγοριθμων. Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

 

Θέμα Γ

Άσκηση με χρήση πινάκων που απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στην κατανόηση της εκφώνησης και στο σχεδιασμό της λύσης. Περιέχει διδιάστατο πίνακα μετρητών και ταξινόμηση σε διδιάστατο με κριτήριο ισοβαθμίας που απαιτούν ιδαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό και την επίλυση.

 

Θέμα Δ

Άσκηση πινάκων με έντονη τη χρήση υποπρογραμμάτων στα οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Για καλά προετοιμασμένους μαθητές.

 

Γενική Εκτίμηση

Τα πρώτα δύο θέματα είναι χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Οι ασκήσεις απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Τα θέματα κρίνονται συνολικά στο ίδιο περίπου επίπεδο δυσκολίας με τα περσινά.

 

Αξιολόγηση: Μυρτάκης Μιχάλης

 

Εκπαιδευτική Ομάδα Τομέα Πληροφορικής:

Μυρτάκης Μιχάλης