Οι απαντήσεις των Λατινικών

Hits: 643

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Οι απαντήσεις των προτεινόμενων θεμάτων των Λατινικών από τη φιλόλογο του Εκπαιδευτικού Ομίλου "Πράξη & Πρόοδος", Φανουράκη Χαρούλα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Εκεί πριν καλά καλά……νεκρού.

Στις ιππομαχίες…..και μαλθακό

Ας μονομαχήσουμε….. ανδρεία.

Ο Γαλάτης……Κικέρωνα.

(Οι μεταφράσεις στα κεφάλαια 14, 15, 31, 45 του φυλλαδίου)

 

Β.1.α

flumen

magistratuum

equestria proelia

fili

turri

 

B.1.β.

ea: αφαιρετική ενικού του θηλυκού της οριστικής- δεικτικής αντωνυμίας is-ea-id

Id

quodam: αφαιρετική ενικού του αρσενικού της αόριστης επιθετικής αντωνυμίας quidam-quaedam-quoddam

Quoddam

 

Β.1.γ.

ingenter

simillimas

posterius,postremo/postremum

 

B.1.δ.

mortui: γενική ενικού του αρσενικού β’ κλίσης της ουσιαστικοποιημένης μετοχής Παρακειμένου του p.morior mortuus-i

iners: ονομαστική ενικού, θηλυκό . γ’ κλίσης του μονοκατάληκτου επίθετου iners (-rtis)

quanto: αφαιρετική ενικού του ουδετέρου γένους της ερωτηματικής αντωνυμίας quantus –a –um.

 

Β.2.

confugiunto

apparendo

aspiceris/-re, aspicieris/-re

concipiuntor

lavatos/lautos esse

situri sunt

praeerunt

abiimus, abeuntium

edic

cretu, conspecta sitis

verebuntur

deferris

 

Γ.1.α

Κεφ. 14 «cum…horrenda» από το φυλλάδιο

 

Γ.1.β

Κεφ 14, 15, 31, 45 από το φυλλάδιο

 

Γ.2.α.

genere: κυρίως αφαιρετική της καταγωγής

(ακόμη: castris: κυρίως αφαιρετική της απομάκρυνσης ή του χωρισμού κοντά στο p. abiret)

pugna: κυρίως αφαιρετική της απομακρυνσης ή του χωρισμού κοντά στο p.abstinerent

eventu: κυρίως αφαιρετική που δηλώνει σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση στο p. cernatur)

Bello: αφαιρετική τοπική του χρόνου στο praefuit

 

Γ.2.β.

Vinum mercatores ad se importare non sinunt

 

Γ.2.γ.

 dum civitas bellum gerit

 

Γ.2.δ.

-quae frigidissima sunt

(Σημείωση: αν ζητούσε να αποδώσω σε δευτερεύουσα πρόταση τη φράση , «Logis frigidissimis» τότε θα σχημάτιζα δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση: Etsi locis frigidissimis vivunt)

-quod singulare est

 

Γ.2.ε

-tertio ante die

-ante tertium diem

 

Γ.2.στ

Cum veritus esset

 

Γ.2.ζ

filius suus

 

Δείτε τα προτεινόμενα θέματα Λατινικών εδώ

Φανουράκη Χαρούλα